Закључак Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19

Институт за јавно здравље Србије
„Др. Милан Јовановић Батут“
Др Суботића 5, 11000 Београд, Србија
http://www.batut.org.rs

Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19 на 48. седници одржаној 16. октобра 2020. године донео је Закључак

  1. Да се обавезују правна лица и предузетници да обезбеде у објектима у којима се обавља трговина на мало, односно у објектима у којима се продаје роба или пружају услуге у трговинским центрима или сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора, не улазе односно бораве лица која не носе личне заштитне маске.

Правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, као и правна лица и предузетници који продају робу или пружају услуге у трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора дужни су да на видном месту поставе обавештење да није дозвољен улазак, односно боравак лица без заштитних маски.

  1. Правна лица и предузетници из тачке 1. овог закључка дужна су да одреде лице које је одговорно да се поштује мера ношења личне заштитне маске (тзв. Корона редар).

Обавезује се Институт за јавно здравље Срије „Др. Милан Јовановић Батут“ да закључак Кризног штаба достави свим здравственим установама из плана мреже здравствених установа Републике Србије.

В.Д. Директора

Доц. др Верица Јовановић

Tagovi

Komentari (0)