Заказана XXIV седница Скупштине Општине Рума

XXIV седница Скупштине Општине Рума ће се одржати 30.8.2019. године са почетком у 10.00 часова у конференцијској сали Културног центра " Брана Црнчевић". За седницу је предложен следећи дневни ред:

 grb-200x199.jpg

1. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01-30.06.2019. године

2. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за део блока 2-1-2 у Централној зони у Руми

3. Предлог Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину општине Рума по тржишној цени

4. Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Рума по тржишној цени

5. Предлог Годишњег Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Рума за 2019. годину

6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинског већа општине Рума за 2018. годину

7. Разматрање и усвајање Извештаја о раду председника општине Рума за 2018. годину

8. Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Рума

9. Избори и именовања.

 

 

Tagovi

Komentari (0)