Заказана LXXXVI седница Општинског већа

LXXXVI седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 4.10.2019. године са почетком у 10.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен дневни ред:

 Gradski trg, Spomenik revolucije, autor Mića Ignjatović - Copy copy.jpg

1. Предлог Закључка о преносу улагања у адаптацију на објекту за предшколско васпитање и образовање "Центар"

2. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објекта за образовање средњој пољопривредно-прехрамбеној школи "Стеван Петровић Бриле" у Руми

3. Предлог Закључка о преносу улагања у капитално одржавање објекта за образовање на одељењу школе у Малим Радинцима основној школи "Јован Јовановић Змај" у Руми

4. Предлог Одлуке о давању сагласности Општинском правобранилаштву за закључивање вансудских поравнања

5. Нацрт Решења о формирању Комисије за спровођењу поступка прибављања непокретности путем непосредне погодбе

6. Утврђивање садржине писма о намерама и покретање поступка за прибављање војног комплекса "Клуб Војске Србије" у Руми Главна 114 у јавну својину општине Рума

 

7. Предлог Одлуке о избору организације која ће извршити процену тржишне вредности катастарске парцеле посл.бр. 6064 у к.о. Рума

8. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада установе Градска библиотека "Атанасије Стојковић" у Руми за 2020. годину

9. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Плана и програма рада установе Културни центар "Брана Црнчевић" у Руми за 2020. годину

10. Предлог Одлуке о измени Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2019. годину

11. Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији општине Рума за 2019. годину

12. Разматрање жалби на Решење Комисије за избор корисника помоћи за побољшање услова становања породица избеглица кроз доделу пакета грађевинског материјала

13. Разматрање захтева за помоћ Кинолошког друштва "Рума" Рума

14. Разматрање захтева за помоћ Српске православне црквене општине у Кленку

15. Разматрање захтева за помоћ Гордане Томић из Грабоваца

16. Разматрање захтева за помоћ Јухас Ибоје из Руме

17. Текућа питања.

Tagovi

Komentari (0)