Заказана LXXXV седница Општинског већа

LXXXV седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 4.9.2019. године са почетком у 10.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

Gradski trg, Spomenik revolucije, autor Mića Ignjatović - Copy.jpg

1. Предлог Закључка о преносу средстава са наменског подрачуна за финансирање пројекта HORIS у буџет општине Рума

2. Предлог Закључка о преносу права јавне својине без накнаде на опреми-косилици

3. Нацрт Решења о разрешењу три члана Стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији општине Рума

4. Нацрт Решења о именовању три члана Стручног тима за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији општине Рума

5. Разматрање захтева Надзорног одбора за давање сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА" за период 01.01.2019-31.12.2019. године

 

6. Разматрање захтева Управног одбора за давање сагласности на Одлуку о усвајању Програма рада и пословања Завичајног музеја Рума за 2019. годину

7. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о ближим условима, поступку за остваривање права и висини субвенције у градском, приградском и међумесном превозу

8. Разматрање захтева за помоћ Јелице Васић из Руме

9. Текућа питања.

 

Tagovi

Komentari (0)