Заказана LXXXIV седница Општинског већа

LXXXIV седница Општинског већа општине Рума ће се одржати 17.8.2019. године са почетком у 11.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

Gradski trg, Spomenik revolucije, autor Mića Ignjatović - Copy.jpg 

1. Нацрт Годишњег Програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Рума за 2019. годину

2. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за инфоримисање

 3. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за помоћ предузетницима          

4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за услуге Ветеринарске станице

5. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинског већа општине Рума за 2018. годину

 

6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду председника општине Рума за 2018. годину

7. Предлог Решења о образовању Тима за реализацију, праћење, инплементацију и извештавање у оквиру пројекта "Партиципативно буџетирање"

8. Нацрт Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рума

9. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за 2019. годину за програме и активности цркава и верских заједница на територији општине Рума

10. Предлог Одлуке о измени Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2019. годину

11. Разматрање захтева за помоћ Удружења родитеља и деце Бродић Паркић из Руме

12. Разматрање захтева за помоћ Сање Марковић из Кленка

13. Разматрање захтева за помоћ Игора Стокића из Руме

14. Текућа питања.

Tagovi

Komentari (0)