Заказана LXXXIII седница Општинског већа

LXXXIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 30.7.2019. године са почетком у 10.00 часова у Градској кући. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 Screen Shot 2019-07-29 at 10.04.45 PM.png

1. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01-30.06.2019. године

2. Предлог Закључка о давању сагласности на измену Плана јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2019. годину

3. Предлог Решења о измени Решења о образовању и именовању Жалбене комисије општине Рума

4. Нацрт Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за део блока 2-1-2 у Централној зони у Руми

5. Нацрт Одлуке о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину Oпштине Рума по тржишној цени

 

6. Нацрт Решења о отуђењу непокретности из јавне својине Oпштине Рума по тржишној цени

7. Предлог Решења о констатовању престанка дужности Општинског правобраниоца општине Рума

8. Разматрање и усвајање Извештаја о утрошку средстава од новчаних казни изречених по прописима о безбедности саобраћаја на територији општине Рума за 2018. годину

9. Предлог Програма трошења средстава од новчаних казни изречених по прописима о безбедности саобраћаја на територији општине Рума за 2019. годину

10. Текућа питања.

Tagovi

Komentari (0)