Усвојена Стратегија одрживог развоја општине Стара Пазова од 2021. до 2031. године

Данас су одборници СО Стара Пазова усвојили Стратегију одрживог развоја општине од 2021. до 2031. године. Нацрт овог стратешког документа обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине, просторног уређења и унапређења јавног сектора садржи четири целине, од социо економске анализе до акционог плана, који ће се израђивати за сваку годину посебно, почев од 2021.

 SO Stara Pazova.jpg

На 43. седници усвојен је и предлог Стратегије управљања ризицима у раду општинских органа за двогодишњи период, предлог Програма капиталних инвестиција такође у периоду 2019 - 2021. године, и допуна Плана генералне регулације Крњешеваца.

У допуни дневног реда било је разрешење старог и именовање новог сазива Надзорног одбора ЈП Топлана, који сада чине испред оснивача Вељко Радиновић из Белегиша и Синиша Калик, и Николина Брдар Воркапић, представник запослених.

Такође допуном дневног реда, одборници су усвојили извештај Мандатно - адмистративне комисије о престанку мандата Блажи Поповићу, који је због пресељења из Старе Пазове поднео оставку на место одборника у СО Стара Пазова.

Међу одборничким питањима највише је пажње усмерено на комунално уређење и решавање комуналних и проблема у саобраћају на целој територији старопазовачке општине.

Tagovi

Komentari (0)