Услуге израде пројекта побољшања флористичног састава ливаде и пашњака у циљу производње квалитетне кабасте хране за овчарску и козарску производњу

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Услуге израде пројекта побољшања флористичног састава ливаде и пашњака у циљу производње квалитетне кабасте хране за овчарску и козарску производњу број 404-23, 

ОПШТИНСКА УПРАВА  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр. 38, 15 318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности
Услуге израде пројекта побољшања флористичног састава ливаде и пашњака у циљу производње квалитетне кабасте хране за овчарску и козарску производњу

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

Tagovi

Komentari (0)