Употреба и злоупотреба фотографиjе у маркетингу/ Одговор из црне кутиjе

Отварање изложбе фотографиjа Владимира Татаревића, у суботу 08.06.2019. у 20:00у Галериjи Н.ЕОН, Црногорска 10, Београд.

 

1.jpg

Савремени начини масовне комуникациjе заслепљуjу савремену популациjу те тако постаjемо робови куповине и глорификовања материjалног до граница фетишизма. Естетика и морал су превазиђени као застарели и непотребни. Оваj рад има задатак да нас усмери у правцу другачиjег размишљања, а затим и могућег деловања – да, уважаваjући и користећи савремену технологиjу, вратимо поверење у истинитост фотографиjе, коjе jе изгубљено ако се узме у обзир однос између комерциjалних потреба и посматрача.

Докторски уметнички проjекат Употреба и злоупотреба фотографиjе у маркетингу / Одговор из црне кутиjе, показуjе да савремена рекламна порука може бити сведена и jедноставна. Да у изобиљу маркетиншких садржина, коjе нас свакодневно бомбардуjу, можемо наћи начин преношења порука на микро нивоу, управо оном коме тежи савремена рекламна политика – нивоу личне препоруке потрошача. Зато црна кутиjа представља пречишћену верзиjу модерних и агресивних визуала.

 

2.jpg

Владимир Татаревић jе магистрирао 2007. године са темом “Пиксел као ликовни елемент”. Имао jе седамнаест самосталних изложби и учествовао у неколико интернационалних и националних групних изложби. Татаревић jе први српски фотограф коjи jе имао насловну страну Национал Геограпхиц-а (београдска мумиjа), коjа jе ушла у пет наjбољих насловних страна света за 2007. годину. 

3.jpg


Од 2005. до 2015. године предаjе фотографиjу као доцент, а од 2015. године као ванредни професор на Факултету примењених уметности Универзитета уметности у Београду. 

 

Tagovi

Komentari (0)