Суботица: Oрганизован посебaн облик градског и приградског превоза

Градска управа је, по претходно прибављеној сагласности министра, дозволила Јавном предузећу „Суботица-транс“ из Суботице, Сегедински пут 84, организовање посебног облика градског и приградског превоза на следећим линијама: На линијама градског превоза бр.: 1а, 3, 6 и 16 – са поласцима у периодима од 05:05 до 07:25 и од 12:25 до 15:35 часова; На линијама приградског превоза бр.: 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 42д – са поласцима у периодима од 04:50 до 07:00 и од 14:10 до 15:30 часова.

 13332_1.jpg

ЈП „Суботица-транс“ је 23. марта 2020. године поднело захтев за издавање дозволе за организовање посебног облика градског и приградског превоза са списком лица, учесталости превоза, одредишта превоза, назив послодавца, назив превозника, регистарске бројеве возила и имена возача којима се обезбеђује превоз.

Град Суботица је прибавио сагласност министра надлежног за послове саобраћаја како би успоставио посебан облик градског и приградског превоза на дефинисаним рутама чије одвијање је неопходно због превоза приоритетног медицинског и немедицинског особља које је запослено у здравственим установама, јавним и јавно комуналним предузећима и осталим привредним субјектима чије функционисање је неопходно и није могуће обављати од куће, а у функцији је обезбеђивања здравља и безбедности свих грађана на територији Града.

Сви путници су у обавези да приликом уласка у аутобус код себе имају и дају на увид возачу потврду о запослењу, коју ће сваки привредни субјект бити у обавези да изда на меморандуму са потписом и печатом овлашћеног лица и која се користи искључиво у сврху реализације радних задатака запослених.

Све захтеве са потребама запослених за организовање посебно формираних линија градског и приградског превоза могу се доставити на следећу мејл адресу: saobracaj@subotica.rs.

Организовање посебног облика градског и приградског превоза дозвољено је по претходно прибављеној сагласности министра, на основу обавезне инструкције о примени уредбе о изменама и допунама мера за време ванредног стања у области превоза путника у друмском саобраћају а у складу са изменама и допунама Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 31/20, 36/20, 38/20 и 39/20) којима се забрањује и обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају аутобусима, осим посебног линијског превоза, који ће привредни субјекти обављати искључиво ради реализације радних задатака запослених.

Tagovi

Komentari (0)