Суботица: Oбавештење Градског штаба за ванредне ситуације

Јединице локалне самоуправе и у условима актуелног вандредног стања обезбеђују услугу помоћи у кући корисницима уз предузимање адекватних мера заштите које се примењују у актуелној ситуацији. Потреба за пружањем услуге помоћи и неге у кући сада је додатно наглашена, не само кроз сталну комуникацију са установама које пружају услуге социјалне заштите и Удружењима грађана, него и на друге начине који ће помоћи да се пружи помоћ корисницима у континуитету.

 subotica-min.jpg

Обавештавамо, зато, грађане којима је потребна услуга помоћи и неге у кући, а коју су непосредно уговорили са другим лицем (било да је реч о сроднику, о пружању услуге по основу Уговора и др.) да се ради издавања потребне дозволе пружаоцу услуге за кретање у време полицијског часа,  потребно да се лица којима је помоћ потребна захтевом обрате локалној самоуправи и доставе потребна документа која потврђују разлог за издавање ове дозволе.

Захтев, дакле, подносе лица којима је помоћ потребна, односно најближи сродник или старалац уколико лица којима је помоћ потребна нису у могућности да то учине због свог здравственог стања. У самом захтеву образлажу хитност потребне помоћи, наводе лице које пружа помоћ и време у току дана када ће помоћ бити пружена. Уз захтев прилажу копију личне карте за себе и за пружаоца услуге, медицинску или другу документацију (решење за туђу негу и сл.) којом доказују потребу за помоћ.

Јединица локалне самоуправе након провере документације доставља захтеве Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које ће након провере достављати Министарству унутрашњих послова ради издавања дозволе.   

Захтеви се подносе лично на адресу Суботица, Трг слободе бр.1 радним даном до 14 часова или електронски путем на мејл socijalnazastita@subotica.rs. За додатне информације грађани се могу обратити на телефон: 064/86-20-822, од сутра, 7. aprila   2020. године од 8-14 часова.

Горе наведено се не односи на грађане којима услугу помоћи и неге у кући пружају Геронтолошки центар или Каритас Суботица.

Обавештавамо, такође, родитеље којима је правоснажном судском пресудом регулисано виђење са дететом у терминима који улазе у време трајања полицијског часа, а нису постигли међусобни договор у интересу детета те им је потребна дозвола за кретање, да се захтевом обрате Центру за социјални рад Града Суботице,  на мејл centarsubotica@csrsu.org.rs или suboticacsr@minrzs.gov.rs или на телефон 024/548-220 радним данима од 8-13 часова. Уз захтев је неопходно доставити правоснажну пресуду.

Када је реч о епидемиолошкој ситуацији на територији Северно-бачког округа са данашњим даном регистровано је укупно 31 потврђени случај заражених  ковид-19 вирусом,  од којих су 27 особа из Суботице, 3 особе из Бачке Тополе и 1 из Малог Иђоша.  Међу оболелима су и припадници Војске Србије и полиције који су били на радним задацима, а нема оболелих здравствених радника.

                                           Командант Градског штаба  за ванредне ситуације
                                                                и градоначелник Богдан Лабан

Tagovi

Komentari (0)