Суботица: Наредба Градског штаба за ванредне ситуације

Градски штаб за ванредне ситуације је, на осмој ванредној седници одржаној данас, донео наредбу којом сe дозвољава привредним друштвима, другим правним лицима и предузетницима да на територији града Суботице, почев од 27. априла 2020. године, обављају делатност пружања фризерских и козметичких услуга, педикира, маникира, услуга фитнес клубова и теретана, активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу и других услуга неге, одржавање и улепшавање лица и тела код којих је природа делатности пружања услуге таква да захтева близак контакт између пружаоца и корисника услуге, као и корисника услуге међусобно.

 subotica-min.jpg

У наредби, коју је потписао командант Штаба за ванредне ситуације, градоначелник Богдан Лабан, наводи се да правна лица и предузетници могу наставити обављање делатности наведених у претходном ставу под условом да у обављању наведених делатности буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна замена коришћене папирне, пластичне или платнене галантерије, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који су саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Мере из претодног става спроводе се у складу са Инструкцијама за рад теретана и фитнес клубова у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19 у области рекреативног спорта и Инструкцијама за рад козметичких и фризерских салона у примени мера превенције, спречавања ширења и смањења ризика болести COVID-19 које су саставни део ове Наредбе.

Приређивачи посебних и класичних игара на срећу могу, од 27. априла 2020. године, наставити са приређивањем игара у објектима чија површина није већа од 400 метара квадратних  под условом да буду примењене све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга (ограничен број лица у просторији, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица најмње два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица, како од стране запослених, тако и од корисника услуга, без могућности послуживања хране, односно пића) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који су саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Наредба се примењује од 27. априла 2020. године. Спровођење ове наредбе контролисаће надлежне инспекције.

Наредба је донета на основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, у условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена Одлуком о проглашењу ванредног стања, те Уредбе о мерама за време ванредног стања („Сл. гласнику РС“, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 и 60/20) и Одлуком о ограничењу организовању игара на срећу („Службени гласник РС“, бр. 49/20 и 60/20).

Наредба - 27. април 2020. године

Инструкција - рад теретана...

Инструкција - рад козм. и фр. салона

Tagovi

Komentari (0)