Стабилан буџет као одраз одговорног односа према јавним финансијама

Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Рума за период 01.01-30.06.2019. године, показао је да је Општина Рума финансијски стабилна локална самоуправа, која је створила повољни привредни амбијент, те да се у наредном периоду може очекивати још већи економски развој, став је одборничке већине у румском локалном парламенту, али и појединих одборника који нису део општинске власти.

 sorumaavg302019.jpg

 

Одборник Демократске странке Ненад Боровић је на данашњој XXIV седнициСО Рума, са говорнице, констатовао да румски буџет показује моћ јавних финансија, колико су оне стабилне и одрживе.

"Он је рефлексија свега оног позитивног што се у Руми ради. Тренутну ситуацију карактерише добро стање у румској привреди, велики број новоотворених радних места, па зато и не чуди висина прихода по основу пореза на зараде од близу 316 милиона динара у првих шест месеци", рекао је Боровић и истакао да је Општина Рума међучетири најбоље у Србији, што је и Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) својим сертификатом потврдила.

За првих шест месеци 2019. године приходи и примања буџета Општине Рума остварени су у укупном износу од 848.009.576,94 динара, што представља 41,68% укупно планираних прихода. Расходи и издаци буџета Општине Рума за период 01.01-30.06.2019. године реализовани су у износу од 746.122.384,04 динара и у односу на исте планиране у 2019. години извршени су са 35,81%.

Извештај о извршењу буџета у првих шест месеци ове године који смо имали на данашњој седници Скупштине општине оправдано подгрева наш оптимизам да можемо очекивати да 2019. година буде бар онолико успешна колико је била 2018. година, казао је председник СО Рума Стеван Ковачевић.

"У другој половини године у последњем кварталу очекујемо још значајнији буџетски прилив, стога можемо очекивати да ће наш план за 2019. годину у највећој мери бити остварен. И приходи и расходи указују да се рационално поступало и одговорно односило према јавним финансијама. А како се радило у претходном периоду сведоче и извештаји о раду Општинског већа и председника Општине. Постигнути су значајни резултати од финансијске консолидације до подизања нивоа комуналних услуга, до изградње комуналне инфраструктуре, у области социјалне заштите значајни су и помаци и када је у питању бесплатан боравак деце у вртићу, улагање у спорт, културу и све оно што је надлежност локалне самоуправе", оценио је Ковачевић.

Одборници су на данашњој седници за в.д. директора ЈП "Гас - Рума" поставили дипл. економисту Раду Маравића, за в.д. директора ЈУП "План" дипл. архитекту пејзажне архитектуре Милку Павловић, в.д. директора ЈКП "Паркинг и инфраструктура" дипл. правницу Владиславу Стаменовић, в.д. директора Спортског центра "Рума" дипл. економисту Добрицу Макуљевића. Сви они су до сада били на челу поменутих предузећа и установа. Једино је у Центру за социјални рад Општине Рума начињена измена, те уместо досадашњег директора Слободана Красића, за в.д. директора је именован дипл. социолог Војислав Миоковић.

Tagovi

Komentari (0)