СПЕЦИЈАЛНОЈ БОЛНИЦИ ДОДЕЉЕН СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Двадесеттрећег јануара је представник Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Владо Давковски доделио Сертификат о акредитацији Специјалној болници за психијатријске болести „Свети врачеви“  у Новом Кнежевцу на период од седам година. Сертификат је додељен за следеће области: интернисичке гране лечење пацијената, фармацеутска здравствена делатност, животна средина, људски ресурси, управљање информацијама, руковођење, стандарди управљања.

 61D0456B-5B67-4128-B183-2B80F93BCDEF-1024x621.jpeg

Агенција је данас Специјалној болници за психијатријске болести „Свети врачеви“ уручила сертификат на седам година, рекао је Давковски. -То је највеће признање које Агенција уручује једној установи у поступку акредитације, што значи да су се они на високом нивоу прилагодили стандардима за акредитацију, који су наши, национални, и показали су висок ниво квалитета у пружању здравствене услуге. Наравно, повећали су безбедност како по пацијенте, тако и по запослене. Ми, као Агенција настављамо да их пратимо у наредних седам година, док траје акредитација, кроз редовне и ванредне посете. Они су дужни да се придржавају свих стандарда које ми имамо, оно што су постигли морају да унапређују и то ће Агенција пратити у следећем периоду.

Према речима в.д. директорке „Светих врачева“ др Ренате Миклош, у мају месецу 2021. године потписан је уговор са Агенцијом за акредитацију  здравствених установа Србије и започет је процес акредитације који је трајао нешто дуже од годину дана.

-У установи је формирано седам тимова, који су бројали од пет до седам чланова из различитих области, каже др Рената Миклош.- За сваку област је направљен одређен број процедура, које су биле оцењене и уведене у сам поступак коришћења у здравственој установи. Док смо се ми припремали за оцењивање спољашње комисије, вршили смо самооцењивање (у том процесу самооцењивања су учествовали сви запослени од менаџмента, преко лекара, медицинских сестара и техничког особља), свако је имао велику улогу у том поступку. Када смо завршили процес  самооцењивања сва документација је послата Агенцији за акредитацију, која је након прегледа докумнтације дошла у посету која је трајала три дана. За то време они су упознати са свим нашим документима, са процедуром, обишли су болницу, разговарали са запосленима, пацијентима, сарадницима (имали смо заправо фокус групу локалне самоуправе) и након посете сачинили су извештај, оценили стање у болници (што се тиче оцена четворке и петице су биле у 97,5 одсто случајева, тако да смо јако задовољни). Нарочито смо задовољни чињеницом да је добијена акредитација на седам година и трудићемо се да оправдамо тај Сертификат о акредитацији.

Tagovi

Komentari (0)