САНУ: Међународни научни скуп „Бол – застрашујући господар живота”

Отварање међународног научног скупа „Бол – застрашујући господар живота”, у организацији Одељења медицинских  наука САНУ и у сарадњи са програмом „Erazmus+” Европске комисије у области јачања капацитета високошколских установа кроз пројекат „Јачање капацитета високошколске едукације у области медицине бола у земљама западног Балкана (HEPMP)”, планирано је за понедељак, 22. октобар, у 10 сати, у Свечаној сали САНУ. Том приликом, врхунски домаћи и инострани стручњаци говориће о најразличитијим аспектима бола. Неке од тема о којима ће бити речи јесу: медицина бола у Србији, егзистенцијална димензија патње, значај раног препознавања васкуларног бола, безболни порођај, две стотине лица главобоље, опиофобија, опиоиди у лечењу хроничког немалигног бола и др.  

 Poster SANU.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бол је основни еволуциони механизам и један од најстаријих познатих стресора. И поред тога, за разлику од других медицинских проблема, данас, у 21. веку, бол је и даље на маргини интересовања здравствених радника и друштва уопште. Човек природно не размишља о болу док му се не догоди или док од бола не пати неко из његове околине. А тада бол постаје застрашујући господар живота. Обузима целу личност, заокупља сву његову пажњу и мења живот из основа. И данас, када је медицинско знање велико, нисмо у стању да у потпуности контролишемо бол. Иако наука већ дуго бол сагледава свеобухватно, лекари у пракси нису нашли начин како да такав свеобухватни приступ системски примене на пацијента. Први корак ка решењу свакако је промена става професионалаца који се болом баве, а која подразумева: проширену едукацију о болу, подизање свести о значају проблема и могућностима лечења, као и о потреби да се ангажују и они којима то није професионални задатак, али који свакако, у неком моменту живота постају свесни колико је живот без бола леп – објаснио је проф. др Предраг Стевановић, члан Организационог одбора скупа.

Програм скупа 

 

Драгана Младеновић

Односи с јавношћу САНУ

Tagovi

Komentari (0)