СЕДНИЦА СО СТАРА ПАЗОВА: Усвоjене све тачке дневног реда

На 42. седници Скупштине општине Стара Пазова, већином гласова усвоjене су све четири тачке дневног реда, коjе су се односиле на инфрастуктурно и комунално уређење у овоj општини.

 

 Sesnica SO Staqra Pazova.jpg


Инфраструктурни коридор повезаће државни пут од петље Нова Пазова до петље Шимановци и представљаће обилазницу око Воjке и представљаће наjважниjи саобраћаjни и инфраструктурни развоjни правац општине коjи ће омогућити бољу приступачност радним зонама и насељима и повезивање свих насеља и радних зона у општини.

Локални одборници су такође већином гласова и без расправе усвоjили предлог Одлуке о изради и допуни Плана детаљне регулациjе централне радне зоне општине Стара Пазова као и одлуку о изменама и допуни Плана генералне регулациjе Сурдука а средства за све Планове биће обезбеђена из буџета Општине Стара Пазова.

На седници jе донето и решење о изменама и допунама чланова Комисиjа за планове општине. Одборничка питања су се односила на комуналне проблеме у Новоj Пазови а седница jе завршена за непуних пола сата.

С.Станковић

Tagovi

Komentari (0)