Разматрање понуде за реконструкцију водовода

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број:820-32/1
Дана: 12.10.2020.година
Мали Зворник

На основу члана 41. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) на седници одржаној дана 12.10.2020.године Општински штаб за ванредне ситуације донео је следећи

ЗАКЉУЧАК

I

Општина Мали Зворник обавезује се да размотри понуду за извођење радова на реконструкцији и санацији дела водоводне мреже за насеље „Дедиње“ у Доњој Борини, а који је општини Мали Зворник доставила ЈКП Дрина Мали Зворник и да изнађе законску могућност да се обезбеде средства у буџету општине за извођење радова на реконструкцији и санацији дела водовода у Доњој Борини.

II

Закључак објавити на званичној страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, с.р.

Tagovi

Komentari (0)