Радно ангажовање незапослених на јавним радовима

Радно способни корисници новчане социјалне помоћи, Роми, лица без квалификација, вишкови запослени и лица која посао траже дуже од годину и по дана, а налазе се на евиденцији Националне службе за запошљавање, биће ангажовани за спровођење јавних радова у области социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

 Javni radovi.jpg

Они ће током године бити ангажовани по уговору о привременим и повременим пословима на период до 4 месеца и примаће накнаду у висини од 22.000 динара на месечном нивоу бруто у путни трошак. Органи аутономне покрајине, органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и регистрована удружења могу ангажовати лица по овом основу.

Tagovi

Komentari (0)