Радионица "Социjалне мреже пут ка успешном пословању" у Староj Пазови

„Виртуелни културни туризам – између Сриjема у Хрватскоj и Срема у Србиjи“ назив jе проjекта коjи се спроводи у сарадњи Вуковарско-сриjемском жупаниjом, Туристичком заjедницом ове жупаниjе, Туристичком организациjом Воjводине, Универзитетом у Новом Саду и Фондом „Европски послови" Аутономне покраjине Воjводине. 

Radionica Socijalne mreže put ka uspešnom poslovanju u Staroj Pazovi.jpg На слици: Радионица "Социjалне мреже пут ка успешном пословању" у Староj ПазовиС тим у вези, широм Срема спроводе се едукативне радионице на тему „Друштвене и социjалне мреже пут ка успешном пословању“.


Сви чиниоци туристичке привреде овог краjа били су у прилици да присуствуjу трибини, а у Туристичкоj организациjи општине Стара Пазова истичу да друштвене и социjалне мреже имаjу значаjан утицаj на промоциjу туристичке понуде jедног краjа. 

Циљ ових активности jе унапређење развоjа туризма у прекогранчноj региjи, а у основи проjекта лежи употреба савремених информационо – комуникационих технологиjа.

С.Станковић

 

Tagovi

Komentari (0)