Прва самостална изложба Paula Richarda Landauera

Отварање изложбе jе у петак 18.10.2019. у 20х

Разговор са уметником у суботу 19.11. у 18х

 Paul-invitation_SRB3.jpg

 

Ландауер о изложби

Моj уметниčки рад jе поступак стишавања буке – буке коjа нас све окружуjе и константно вришти са безброjних екрана. То jе константна дистракциjа са наших индивидуалних жеља. То jе бука коjа ме čини слепим и глувим, краде ми укус и осеćаj. Бука коjоj сам изложен. Бука, коjа обеćава слободу и имплемен2ра снове у моj мозак, снове коjи нису моjи. Бука, коjа ми дозвољава да падам, да се тетурам, раздвоjен од себе. Моjа уметност jе напор да се искаже čистоćа, аутентиčност, субjективна есенциjа коjа лежи испод овог дебелог слоjа дистракциjе.

Ипак, ове радове не треба узети за какав закљуčак или коментар. Они су резултат путовања кроз визуелну детоксикациjу, ескавациjу и кондензациjу коjи конаčно излажу нешто слободно и čисто.

И то, нешто, ниjе тишина... То што нађем када успем у стишавању буке.
То jе нешто што кљуčа и изазива ме, čини ме нестрпљвим да откриjем више.

Paul Richard Landauer

 Extinction-2-175x150.jpg

О стваралашву
Paula Richarda Landauera

Из рецензиjе др В ладислава Шćепановиćа

“Сликарство Паула Рихарда Ландауера отпор jе против реалности коjа нас окружуjе – хиперреалности у коjоj од огромног избора информациjа губимо суштину и смисао нас самих. Све то што jе око нас: брзина, информациjе, правила, норме праве доксу, jавно мњење, опште прихваćена правила нормалне егзистенциjе. Управо таj звук нормалности, произведен таласима овог технолошки обликованог света, за Ландауера jе бука, снажан притисак од коjег уметник отклон види у сликарству. Сликарство jе за њега бекство од таквог света и покушаj да дође до правог себе. То jе тежак пут, али и храбра одлука у свету површности, у свету у коjем забава преузима легитимитет нормалности егзистенциjалних потреба, а не трагање за самим собом. Услед таквих околности, уметников покушаj да истражи самог себе и проникне у дубину свог биćа представља велику храброст у овом времену.”

 Detoxication-II-120x100.jpg

О уметнику

Паул Рихард Ландауер рођен jе у Беčу 1974. године. Студирао комуникациjе, историjу уметности и психологиjу на Беčком универзитету. Ландауерова разнолика интересовања се огледаjу у живописном животном путу: Поčевши са сликањем (Самостална изложба на Факултету комуникационих наука у Беčу и групна изложба на Факултету примењених уметности у Бечу, “Уметност у jавном простору”), бавио се компоновањем, режиjом краткометражних филмова и рекламама, радио као Уметниčки директор и, конаčно, као Креативни директор и саветник за бренд комуникациjе глобалне рекламне агенциjе TBWA. Од 2018. године, лепе уметности су заузеле важно место у његовом животу. Његова експертиза и увид у глобалне комуникациjе послужиле су му као надахнуćе и обликовале његове уметниčке претензиjе.

Паул Ландауер живи у Београду – граду коjи види као велику радионицу коjа подстиčе нове интерпретациjе. Квалитет друштва у транзициjи, места у ком се многе ствари тек успостављаjу и где искушења комерциjалног тржишта задаjу неупоредиве изазове, ослобађа жудњу за преиспитивањем културних механизама, као и потрагу за сопственом истином и независношćу.

„У Аустриjи се бавиш čувањем успостављених вредности. У Србиjи их преиспитуjеш и дефинишеш. Србиjа jе земља надахнуćа. Место коjе позива да буде изнова откривено.“

Галериjа Нови ЕОН

N.EON jе непрофитна галериjска платформа посвеćена афирмациjи младих уметника, коjа промовише стваралаштво у разлиčитим областима савремене визуелне уметности и експерименталних уметниčких остварења.

Смештена jе у Савамали, уметниčкоj čетврти и средишту динамиčног ноćног живота и добрих вибрациjа главног града.

Програмско опредељење Галериjе N.EON jе промовисање младих уметника, подршка њиховоj креативности и jаčање уметниčке заjеднице кроз повезивање поjединаца, организациjа и компаниjа.

 

 

Tagovi

Komentari (0)