Просечна плата на териториjи општине Стара Пазова 48.404 динара

На териториjи општине Стара Пазова просечна нето зарада исплаћена у месецу априлу износи 48.404 динара. Према подацима Завода за статистику, у Срему jе незнатно већа просечна зарада у Инђиjи 49.042 и у Сремскоj Митровици 49.891 динара и то захваљуjући великим државним системима као што су судови, окружни органи управе, болница итд. Мање зараде имаjу запослени на териториjама општине Рума, Пећинци, Ириг и Шид.

Novac.jpg На слици: НовацТо jе благи пораст просечних зарада у односу на претходни период. Наjвећу просечну плату у Србиjи примаjу у Београду и Новом Саду.

Веће плате се бележе у jавном сектору и то пре свега у великим државним jавним предузећима (Електродистрибуциjа, Телеком, Аеродром…) где jе просек 75.330 али и у здравству где jе просек 56.214 динара.

Код приватних предузетника у истом месецу jе просечна зарада запослених jе наjчешће нешто већа од минималне загарантоване зараде коjа износи 28.575.

По методологиjи Републичког завода за статистику, у зараду су укључене и накнаде за дежурства, за рад ноћу и по сменама, недељом и празником, топли оброк, накнада за годишњи одмор, плаћено одсуство, празнике, боловања до 30 дана, одсуство због стручног усавршавања, награде, бонуси, као и накнаде за рад засполених ван радног односа, односно за привремене и повремене послове. 

Дати износи су само статистички приказ. Наjбољи показатељ плате у Србиjи jе тзв. медиjална зарада, коjа подразумева средње вредности између наjвише и нањиже исплаћене зараде односно износ до ког заради половина запослених грађана , а она jе у Србиjи 41.494 динара без пореза и доприноса.

С.Станковић

 

Tagovi

Komentari (0)