Програм бесплатних стручних обука за пољопривредна газдинства

У оквиру регионалног проjекта “Укуси Региона – Промовисање пољопривредно-прехрамбених производа са додатом вредношћу за унапређење економских капацитета породичних газдинстава” коjи реализуjе Регионална развоjна агенциjа “Браничево-Подунавље” у сарадњи са партнерима и сарадницима из Региона, током марта и априла месеца биће организован Програм обука за произвођаче пољопривредно-прехрамбених производа са додатом вредношћу у Региону Браничево-Подунавље.

dsc_6454_20090829_190320_113712.jpg


Циљ овог Програма обука jе да пружи стручна, практична знања и информациjе из различитих области везаних за унапређење постоjећих или иновирање пољопривредно-прехрамбених производа из Региона, за постизање веће конкурентности и боље тржишне позиционираности. Обуке ће бити фокусиране на Секторе прераде воћа, поврћа и млека, као и пчеларство, коjи су кроз претходно спроведену Анализу идентификовани као наjперспективниjи, наслањаjући се на постоjеће ресурсе и традициjу производње у нашем Региону. Теме поjединачних обука учесницима ће такође пружити основна знања и информациjе везане за перспективну диверсификациjу економских активности газдинстава из области предузетништва и руралног туризма, док ће jедна обука бити посвећена основама маркетинга пољопривредно-прехрамбених производа уз презентациjу концепта регионалног брендирања оваквих производа. Након реализациjе Програма обука, заинтересовани учесници ће имати могућност стручне менторске подршке у даљим конкретним корацима на унапређењу или покретању своjе производње, уз подршку и у области пословног повезивања и унапређења промоциjе њихових производа. 


Обуке су намењене превасходно власницима и члановима пољопривредних газдинстава, предузетницима и члановима задруга и удружења произвођача, као и агро-бизнисима из Региона, коjи се већ баве неком производњом и хтели би да jе унапреде или тек поседуjу одређене ресурсе, вољу и жељу да започну властиту производњу или пружање услуга у сеоском туризму.


Прва обука у низу на тему „Маркетинг и брендирање пољопривредно-прехрамбених производа са додатом вредношћу“, одржаће се 22.03. (петак) у просториjама компаниjе Супериор у Великоj Плани, са почетком у 10.00 часова.
За 28.03. (четвртак) планирана jе обука на тему „Унапређење пољопривредно-прехрамбених производа из сектора прераде млека – производња аутохтоних врста сирева“ коjа ће се одржати у Петровцу на Млави, а 29.03. (петак) планирано jе одржавање обуке у Кучеву на тему „Сеоски туризам – прилика за веће приходе сеоских газдинстава“.


Првих недеља априла месеца биће одржана „Обука за почетнике у пословању“ и обука на тему „Унапређење пољопривредно-прехрамбених производа из сектора прераде воћа и поврћа – производња ракиjе“. 
Овим путем позивамо све заинтересоване учеснике да се приjаве наjкасниjе 1 дан пре одржавања поjединачне обуке, путем меjла или телефона Ивани Антониjевић на следеће контакте: ivana.antonijevic@rra-bp.rs, 012/510 824, 060/5 100 500.  


Иначе, Проjекат „Укуси Региона“ jе дизаjниран на основу Регионалне стратегиjе руралног развоjа за регион Браничево-Подунавље 2016-2020 и настоjи да допринесе унапређењу конкурентности сектора пољопривреде и бољоj позиционираности пољопривредно-прехрамбених производа из Региона на тржишту, као и унапређењу диверсификациjе руралне привреде, кроз развоj предузетништва и промоциjу руралног туризма.
Проjекат се спроводи у периоду од 24. октобра 2018 до 24. jула 2019. године, а вредност проjекта износи 22.000$. Проjекат се реализуjе у оквиру ширег проjекта „Помоћ трговини – Подршка производним капацитетима сектора агро-индустриjе у Србиjи“ коjи реализуjу Програм развоjа Уjедињених нациjа (УНДП) и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, уз финансиjску подршку Руске федерациjе. Више информациjа о Проjекту и активностима, можете добити на Интернет странама Регионалне развоjне агенциjе „Браничево-Подунавље“ www.rra-bp.rs

 

Tagovi

Komentari (0)