Преминуо проф. др Милорад Радовановић, редовни члан САНУ

Српска академија наука и уметности (САНУ) са великом жалошћу обавештава јавност да је 10. јуна, у 73 години, преминуо проф. др Милорад Радовановић, редовни члан САНУ и потпредседник Огранка САНУ у Новом Саду. Био је један од најзначајнијих српских лингвиста који је дао велики допринос у проучавању социолингвистике, фази лингвистике, синтаксе и семантике, као и у области планирања језика.

 AKADEMIK-MILORAD-RADOVANOVIC_16-10-2018-3-min.jpg

Академик Милорад Радовановић је рођен 4. септембра 1947. године у Београду. Дипломирао је 1970. на Филозофском факултету у Новом Саду, магистарирао две године касније на Филолошком факултету у Београду, докторску тезу из области синтаксе и семантике одбранио је на Филозофском факултету у Новом Саду (1976). Специјализацију из семиотике завршио је на   Универзитету Јужне Флориде и Летњем лингвистичком институту Лингвистичког друштва Америке, Taмпа, Флорида, 1975.

Био је редовни професор опште лингвистике на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду од 1986. до 2015. године, када се пензионисао. Као гостујући професор предавао је на европским и америчким универзитетима и у Јапану и учествовао је по позиву на бројним међународним научним конференцијама широм света.

За дописног члана САНУ изабран је 2003, а за редовног 2012. године. Поред обављања функције потпредседника Огранка САНУ у Новом Саду, академик Радовановић је био члан и председник Одбора САНУ за Савремени  српски језик у светлу савремених  лингвистичких теорија.

Био је члан Linguistic Society of America, Societas Linguistica Europaea и Комисије за социолингвистику при Међународном комитету слависта. Академик Радовановић дао је велики допринос као члан уредништва Зборника Матице српске за филологију и лингвистику, Анала Огранка САНУ у Новом Саду и Linguistics Abstracts (Oxford), али и у својству председника Уређивачког одбора библиотеке „Студије о Србима”. Редактор је „Целокупних дела Павла Ивића” и аутор следећих издања: „Именица у функцији кондензатора” (Нови Сад 1978), „Социолингвистика”(Београд 1979, Нови Сад 1986, 2003), „Списи из синтаксе и семантике” (Нови Сад 1990), „Списи из контекстуалне лингвистике” (Нови Сад 1997), „Планирање језика”(Нови Сад 2004), „Стари и нови списи: Огледи о језику и уму” (Нови Сад 2007), „Увод у фази лингвистику” (Нови Сад 2009), „Фази лингвистика” (Нови Сад 2015).

 

Одлазак академика Милорада Радовановића велики је  губитак за Српску академију  наука и уметности, као и за свеукупну српску филологију.

 

Драгана Младеновић

Односи с јавношћу САНУ

Tagovi

Komentari (0)