Преко милион динара за адаптациjу санитарног чвора за децу старопазовачког вртића

Предшколску установу “Полетарац” очекуjу радови на адаптациjи дела обjекта - санитарног чвора за децу у Староj Пазови, а вредност радова jе нешто више од милион сто педесет хиљада динара са ПДВ-ом. 

 Ulaz u PU Poletarac.jpg

На слици: Улаз у ПУ Полетарац


Радове финансираjу Општина Стара Пазова и Покраjински секретариjат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заjеднице. У оквиру радова, између осталог, извришће се демонтажа санитарних елемената, уклањање свих постоjећих слоjева пода до плоче, као и израда нове хидроизолациjе и цементне кошуљице пода, замена дотраjалих водоводних и канализационих цеви, замена зидних и постављање нових неклизаjућих подних плочица, замена чесми, водокотлића и санитарне галантериjе и сл.

С.Станковић

 

Tagovi

Komentari (0)