Порез на имовину

Пореска управа обавештава обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица, да данас доспева четврта рата за уплату годишњег пореза на имовину за 2020. годину. Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата.

 Poreska uprava.jpg

Tagovi

Komentari (0)