Помоћница председника општине Стара Пазова укључена у рад локалног СЕС-а

33. Седница Социjално – економског савета општине Стара Пазова одржана jе у малоj сали Беле зграде. 


Socio eknomski savet.jpgНа слици: Социо екномски савет

 

На дневном реду било jе 7 тачака међу коjима jе верификациjа новоименованим представницима локалне самоуправе, а било jе рећи и о jавноj трибини на тему резултати борбе против нелегалне тргоине и радо на црно у последње две и по године, организациjи саjамских манифестациjа, учешћу на конкурсима виших нивоа власти и динамици исплата заосталих и текућих путних трошкова запосленима коjи су на буџету општине. Новоименовани представник локална самоуправе jе помоћница председника општине Стара Пазова Наташа Мићић.

Локални Социjално – економски савет у општини Стара Пазова основан jе 2013. године и чине га представници локалне самоуправе, самосталних синдиката и униjе послодаваца у овом краjу. Као такав има важну улогу када jе реч о успостављању и развоjу социjалног диjалога у питањима од значаjа за остваривање економских и социjалних слобода и права човека, материjалног, социjалног и економског положаjа запослених и послодаваца и услова њиховог живота и рада, развоjа културе преговарања, подстицања мирног решавања колективних радних спорова, развоjа демократиjе и издавања часописа, брошура и других публикациjа из делокруга свог рада.

У Срему овакви савете званично постоjе у Староj Пазови и Руми, а када им се дода Социjално – економски савет у Новом Саду онда су то три званична у покраjини.

С.Станковић

 

Tagovi

Komentari (0)