Почела реализациjа проjекта "Социjални радник у школи"

“Социjални радник у школи“ назив jе проjекта старопазовачког Центра за социjлани рад коjи ће уз подрпшку општине Стара Пазова бити спроведен у другоj половини године. У питању jе пилот проjекат jединствен по одабиру теме и начину реализациjе у коjи си укључене 4 основне школе са териториjе старопазовачке општине.

Učesnici projekta Socijalni radnik u školi.jpg 

 


Ученици основношколског узраста са теротиjе старопазовачке општине коjи се нађу у ситуациjи отежаног образовног, емоционалног и социjалног развоjа уопште и њихови родитељи од септембра могу да рачунаjу на стручну помоћ социjалних радника коjи ће два до три пута недељно дежурати у основним школама.

У старопазовачком Центру за социjални рад истичу да се ова установа у наjвећем броjу случаjева у процес решавања проблема на релациjи ученик – школа – родитељ укључуjе касно.

Реализациjа проjекта „Социjални радник у школи“ предвиђена jе за другу половину године, док ће се централне активности одвиjати од септембра до октобра, а потребу за његовом реализациjом препознала jе и локална смаоуправа. У пилот проjекат биће укључени ученици све три основне школе у Староj Пазови и Основне школе „Милан Хаџић“ у Воjки.

Tagovi

Komentari (0)