Новине у матичним књигама у Општини Стара Пазова

Измене и допуне Закона о матичним књигама, које предвиђају могућност добровољног уписа податка о националној припадности у матичне евиденције и упис промене пола у матичну књигу рођених увелико се примењују у општини Стара Пазова. Једна од најважнијих новина односи се на вођење матичних књига у електронском облику с чим је матична служба у Старој Пазови већ завршила.

 Maticar.jpg

Електронско вођење ове евиденције омогућава и електронску размену података са другим службеним евиденцијама које воде различити органи, између осталог, повезивање матичних књига са јединственим бирачким списком.

Новим законским решењем омогућено је да се Регистар матичнх књига повеже са евиденцијама јединствених матичних бројева грађана. За сада се овде могу добити изводи из матичних књига, рођених, венчаних и умрлих у другим матичним подручјима, а од скора грађани код матичара у месту где имају пребивалиште могу да добију и потврду о држављанству.

Tagovi

Komentari (0)