НАСТАВАК ПРУЖАЊА УСЛУГА ГЕРОНТОДОМАЋИЦА У НАШОЈ ОПШТИНИ

Поштовани грађани,

Општина Нови Кнежевац је преко Општинског Удружења Пензионера омогућила наставак пружања услугесоцијалне заштите, „Помоћ у кући“, тјуслуге геронтодомаћица.

Активно се ради на мапирању потенцијалних корисника и позивамо наше најстарије суграђане да се пријаве уколико сматрају да су им услуге геронтодомаћица неопходне. 

Наша општиназа наше најугроженије суграђанеобезбедила је бесплатну услугу геронтодомаћица.

Право на услугу имају старији суграђани (преко 65 год.), хронично оболели корисници и особе са инвалидитетом који нису у могућности да се старају о себиодноснокоји живе саминемају адекватну породичну или сродничку подршку или таква подршка уопште не постоји 

Захтев се подноси лично или преко законског заступника у Удружењу пензионера општине Нови Кнежевац, у улНиколе Тесле бр. 5 или у Месној заједници по насељеним местима.

Такође важно је напоменути да су капацитети и ресурси ове услуге ограничени те да ће се о захтевима одлучивати по критеријумима приоритетаНајпре ће се одредити приоритетни корисници али ће сваки заинтересован грађанин и потенцијални корисник бити благовремено обавештен о исходу поднетог захтева.

За све додатне информације грађани се могураспитати лично или на бртелфона удружења

0230/ 81-518 сваког радног дана од 11-12 часова

Tagovi

Komentari (0)