Лето је период појачаних повреда на раду

Систем безбедности и здравља на раду заснован је на примени принципа превенције од повреда на раду, обољења или оштећења здравља запосленог који се спроводе пред почетак рада на радном месту и у радној околини. Предуслов за успешну примену и и спровођење мера за безбедан и здрав рад на радном месту и у радној околини код послодавца је процена ризика од повреда на раду или оштећења здравља, односно обољења запосленог.

Zastita na radu.jpg
Безбедност на раду је изузетно осетљива област и свакодневно се дешавају повреде на раду, зато што послодавци и радници не предузимају све оно што им је законом и подзаконским актима дефинисано као обавеза. Послодавац мора да обезбеди акт о процени ризика и одговарајућу документацију с једне стране, а са друге мора да обезбеди и обуку за раднике да буду безбедни на раду. Ђорђе Врањеш, директор Центра за безбедност и здравље на раду у Старој Пазови наглашава да ни један радник не сме прићи машини уколико она није прегледана од стране стручног лица за безбедан рад и уколико тај радник није стручно обучен.


О спровођењу мера за отклањање или смањење ризика стара се послодавац непосредно или преко лица за безбедност и здравље на раду и зато се послодавцима препоручује да не улазе у било какав производни процес док не заврше неопходне процедуре везане за безбедност на раду. Здравље и безбедност на раду треба да буде приоритет, како код послодаваца тако и код запослених.

Tagovi

Komentari (0)