Конкурс за полициjске службенике и за полициjску станицу у Староj Пазови

Министарство унутрашњих послова расписало jе Конкурс за упис кандидата на обуку у центру у Сремскоj Каменици коjи ће, по њеном завршетку, бити распоређени у Полициjску управу Сремоj Митровици, а самим тим и у Полициjи на териториjи старопазовачке општине.

 Policijska stanica u Staroj Pazovi.jpgНа слици: Полициjска станица Стара Пазова

 

Право учешћа на конкурсу имаjу пунолетни држављани Србиjе коjи немаjу више од 24 године, са наjмање завршеном четворогодишњом средњом школом, са приjављеним пребивалиштем на териториjи Срема.

Услови су и да не постоjе безбедносне сметње у складу са Законом о полициjи, поседовање возачке дозволе Б категориjе, као и да кандидат испуњава критериjуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у статусу овлашћених службених лица.

Рок за подношење приjава jе до 8. jула, а кандидати их могу предати полициjскоj станици Староj Пазови и испостави у Новоj Пазови.

Полазник коjи успешно заврши основну полициjску обуку заснива радни однос у своjству приправника, уз дужност да наjмање пет година остане на раду у Министарству унутрашњих послова или да, у супротном, накнади стварне трошкове стручног оспособљавања. 

Све детаље везане за Конкурс у вези услова, документациjе и приjаве можете пронаћи на саjту www.цопо.еду.рс

М.Лазић

 

Tagovi

Komentari (0)