Конкурс за доделу средстава из буџета општине Инђија

25.04.2017 


Конкурс за доделу средстава из буџета општине Инђија

На основу члана 8. став 2. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма и пројеката од јавног интереса за општину Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 3/17) и члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 9/13), дана 25. априла 2017. године,

Председник општине, расписује

 

К О Н К У Р С


ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, ЗА БУЏЕТСКУ 2017. ГОДИНУ, УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА


Конкурс се расписује за доделу средстава из буџета општине Инђија за 2017. годину и то за пројекте и програме удружења, чије је деловање везано за следеће области од јавног интереса:

  1. здравственa заштитa,
  2. наукa,
  3. заштитa животне средине,  
  4. заштитa животиња и 
  5. други садржаји који доприносе убрзаном развоју 

општине Инђија и афирмацији грађанског активизма.

Цео текст потписаног и овереног конкурса можете пронаћи овде.

Прилог: 1 - пријавни образац

Прилог: 2 - предлог програма пројекта

Прилог: 3 - предлог финансијског плана

Komentari (0)