Коларац: Антонио Серано и Констанца Лехнер

Коларац твоj свет музике!

9.3. у 20:00

Велика дворана

 

Антонио Серано jе маjстор на усноj хармоници, виртуоз на овом необичном инструменту, jедно од наjвећих имена савременог џеза и jедан од наjтражениjих музичара Шпаниjе.

 BC411.JPG

Музичар импресивног сензибилитета и са великим теориjским знањем, Серано поседуjе запањуjућу разноврсност када jе у питању бављење музиком, што се огледа у великом броjу заjедничких проjеката са различитим уметницима.

 

Његова усна хармоника подједнако добро се креће на различитим музичким теренима, попут џеза, фламенка, попа и класичне музике. Наступао jе са Барбаром Хендрикс и Пласидом Домингом, броjним класичним оркестрима у Европи, Винтоном Марсалисом, Луом Бенетом, Тутсом Тилемансом, Висентеом Амигом. Био jе члан последње поставе ансамбла Пака де Лусиjе и jедан од његових омиљених музичара. Учесник славног Лариjа Адлера, данас jе наjвиртуозниjи свирач на хроматскоj усноj хармоници.

 

КаостудиjскимузичарснимаоjесавећиномнаjвећихпопирокизвођачанесамоуШпаниjиањеговоимесеналазинаођавнимшпицамаброjнихфилмоваПедраАлмодовара.

Београдскапубликаћеиматиjединственуприликудаприсуствуjесолистичкомконцертукласичнемузикенаусноjхармоници. БићетопрвиконцертоваквеврстенаВеликоjсцениКоларчевезадужбине. УзклавирскусарадњуКонстанцеЛехнер, СераноћенаусноjхармонициизвестиделалатиноамеричкихкомпозиторадеФаље, Сарасатеа, ГранадосаиПjацоле

 

Улазнице по цени од 1.600, 1.800 и 2.000 динара су у продаjи на билетарници Коларца.

Tagovi

Komentari (0)