Кликом до информација о порезу на имовину

Сви порески обавезници од 14. августа ове године могу путем мобилне апликације Моја Локална пореска администрација (ЛАП) да изврше централизовани упит стања пореза на имовину.

 poreska.jpg

Плаћање пореза представља законску обавезу свих пореских обвезника, а порез на имовину плаћа се квартално на основу решења надлежног пореског органа (до 15. фебруара, 15. маја, 15. августа и 15. новембра).

Грађанима, привреди и држави од ове године омогућено да на клик дођу до информација о свом порезу на имовину, да поднесу пријаву за утврђивање пореза и да изврше електронска плаћања насталих обавеза путем мобилне апликације Моја ЛПА – локална пореска администрација која је бесплатна и доступна за Андроид и ОС кориснике.

Подсетимо, до доношења решења за текућу годину порез се плаћа аконтационо на бази прошлогодишњег решења, а неплаћање пореза у законским роковима повлачи камату и принудну наплату.

Tagovi

Komentari (0)