ИЗВЕШТАJ СА САСТАНКА ГРУПАЦИJЕ ЗА НАУТИЧКУ ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ АПАТИН 11.МАJ

IMG_5202.JPG

 

Састанку jе присуствовало 30  учесника   из ТО  Ковин,  Сомбора, Апатина, представник мин. инфраструктуре и саобраћаjа , шеф капетаниjе, агенциjе за луке, из просторног планирања и урбанизма града Сомбора,  покраjинске приврдне коморе,представници каjакашког, jедриличарског и риболовног савеза , чланови НАТУСа, произвођачи наутичке опреме и пловила, аутори наутичких атласа и приручника и преставник туристичке агенциjе Компас из Новог Сада.

 IMG_5194.JPG

Скуп jе отворила председница Скупштине града Апатина. Састанком jе председавао Влада Кресоjевић, подпредседник групациjе НАТУС. Подпредседникгрупациjе Влада Кресоjевић jе поднео извештаj о успешном наступу групациjе на саjму наутике у Београду,да jе похваљена организациjа саjма уз богату изложбу наутичке опреме и пловила,да се на штанду НАТУСа представило 12 чланица  групациjе.

 После извештаjа о раду групациjе  у предходних 25 година рада и  анализе закључака са округлог стола одржаног на Саjму наутике у Београду о проблематици наутичке привреде, инфраструктури у приобаљу, пловним путевима и наутичким потенциjалима Западно бачког округа коjе jе изложио члан групациjе инжењер Крста Пашковић, медиjатор и суорганизатор овог скупа.Учешће у дискусиjи су узели представници завода за урбанизам из Сомбора,  удружења Моjа Лађа  и в.д. дректорка марине Апатин Љиљана Крец . 

 

Домаћин скупа jе било JП Путничко пристаниште и марина АПАТИН у сарадњи са удружењем Дунавски пропелер. ПКС jе обезбедила мини бус за превоз чланова групациjе НАТУС.

Састанак jе организован одлично у сали за презентациjу уз обилазак марине и упознавање са понудом услуга у марини: одличан смештаj, ресторан, клупске просториjе, пловидба туристичким бродићем, тоалети са кабинама за туширање. Све jе било на завидном и хигиjенском нивоу.

На скупу jе изложен проблем заустављања изградње  пристана у Бездану .   Изложен jе проблем проjектовања наутичких обjеката: сидришта, пристана и марина и да се то проjектуjе  нестручно инесврсисходно  и  када се то стави на располагање оператеру, он има велике муке  да од лошег несвсиходног проjекта организуjе комерциjални  профитабилни обjекат. На ово групациjа указуjе jош од 1992. године. Групациjа се залаже за  изградњу  пристана вишенаменског карактера да могу и велика и мала пловила да пристану на тако проjектован пристан. Предложено jе да jе сврсисходно и функционално за развоj наутичког туризма прокопавање канала из рукавца  у Апатину до каналске мреже ДТД,  што би дало jедан потпуно нови живот овом региону  како за наутичаре тако И за риболовце ..

Изложено jе да преводница Бездан  има jедно од наjатрктивниjих техничких достигнућа у свету грађевинарства  и да то треба да се искористи   за светску туристицку атракциjу као музеjска jединица  о  првом подводном бетонирању  и бетону генерално . Разлог jе што jе то прво подводно бетонирање у Европи, а можда и на светском нивоу  урађено  на преводници Бездан.  Скренута jе пазња да културно -индустриjско наслеђе има своjе посебно место на водним путевима и оно jе повод за богату туристичку понуду  а канали ДТД  располажу таквим обjектима ( Бездан, Мали Стапар, Бецеj, Клек и други ).

 

Важно

О добрим догађаjима у наутици  информисала нас jе в.д. директорка марине

  • укинута водна такса марини коjа jе jако оптерећивала рад марине
  • за стране наутичаре такође укинута водна такса коjа jе стварала врло неготиван утисак приликом боравку странаца наутицара у Србиjи..

Током пловидбе обишли смо Апатински рукавац, видели  jедно од наjбољих бродоградилишта на Дунаву,  плажу и Ребрачин ресторан ,  оштећени пристан и наjлепшу  цркву на обали Дунава   “12 Апостола” и марину Апатин.  Поглед са воде jе  врло импресиван.

На заjедничком ручку уз рибљи парикаш и апатинско пиво размењено jе пуно занимљивих информациjа:  зашто jе пристан уништио лед , зашто jе затворена прва бензинска пумпа, зашто се чамци спуштаjу  у ваде ручно,   а не уз помоћ  ел. витла.

Чланови групациjе су похвалили конструкциjу туристичког пловилакоjе jе jако функционално конструисано и што jе врло важно пловило док плови  не прави велике таласеи  стабилност jе jако добра.

 

Посебно jе похваљена и туристичка понуда малим бродићем Татjана Сомбор-Моноштор-Мали Стапар,власник и капетан пловила ниjе могао да нам се прикључи jер jе управо имао групу туриста из Бачког Моноштора за пловидбу  сомборским каналима.

Марини Апатин jе испред међународног  удружења IWI и Дунавског  пропелера уручена  поклон карта пловних путева Европе. Презентиран jе позив  за наступ на саjму наутике у Диселдорфу jануар 2019.

 

Групациjа НАТУС препоручуjе  да посетите марину Апатини уживате у одличном сместаjу , добром везу за пловила , рибљем парикашу и апатинском пиву уз добра вина и воћне ракиjе .

Констатовано jе да ова региjа ( Апатин, Сомбор ,Бачки Моноштор , Шебешок , Бездан ) може да буде изузетно актрактива за наутичку привреду и наутички туризам али jоj треба стручно помоћи од стране ресорних министарстава , локалних управа и групациjе НАТУС jер би се  могло упослити више стотина домаћинставава и становника овог региона.

Чланови групациjе НАТУС су посетили преводницу и  млин у Сивцу / Мали Стапар  коjи би могао да буде бисер наутичког туризма Србиjе, што су сви заjедницки констатовали.

 

 

Испред организатора извештаj припремио уз помоћ сарадника.

Инж. Крста Пашковић, председник Удружења Дунавски пропеллер и члан међународног удружења IWI.

 

 

 

Tagovi

Komentari (0)