Изложба - СЕЋАЊА  БРАНКО JОВАНОВИЋ

Сликар и графичар, Бранко Jовановић , се са подједнаким успехом истински посветио домену цртежа, графике, дигиталних принтова, те стога припада кругу уметника чиjе цртачко умеће поседуjе наглашену препознатљивост.

 2.jpg

Цртеж, таj наjстариjи запис човекове духовности, траjе као незаменљив показатељ исправности пута у уметност. Jер,у цртежу се ништа не може сакрити – огољена линиjа на jедан директан начин говори о нацртаном облику. Истовремено, она jе непогрешиви кардиграмски запис уметниковог срца, оних откуцаjа коjи су иницирани уметниковом узбуђеношћу према одређеним темама и мотивима света и времена у коме живимо, иницирани љубављу коjу Бранко има за своjу породицу, за своj народ, за своjе Косово И Метохиjу.

1.jpg

Изложбом коjа jе пред вама, Бранко Jовановић нам на наjпосредниjи начин интерпретира своj лични унутрашњи доживљаj, своjа сећања, показуjући да они за њега представљаjу саму срж,  коjа омогућава темељно постоjање представе у његовоj имагинациjи. Прикази  графика и цртежа, испреплетани са традиционалним мотивима, отргнутим од заборава, показатељи су померања његове ликовне визиjе.Они излаже из уметниковог атељеа, откриваjући нам таjне стварања и поjашњаваjући токове његове визуелне мисли.

Бранко jе уметник коjи у ова суморна времена, прича причу о радозналости човековог духа и његовоj сталноj потреби за кретањем напред, не заборављаjући  своjе корене, историjу и лепоту и богатство традициjе.

Сваки од радова отвара изненадни простор за нову могућност, за неко ново путовање на трагу или прагу свега, чиме се jош jеданпута потврђуjе да  су Бранкова енергиjа и фантазиjа неисцрпне. Његови дигитални принтови нам приказуjу jошjедан од начина примене и приказа његове уметности. У њима има садржаjа уздигнутих до поjма асоциjациjе, каткад залазе у поље потпуно апстрактног казивања налик знацима коjи неки пут попримаjу одлику симбола.

Богат, непоновљив скуп потеза, линиjа, разноликих шрафура, кратких или дужих црта, тачкастих убода пером или остављених, непокривених белина, употпуњуjу контекст цртежа. Прелаз од конкретног према апстрактном, од видљивог према невидљивом, од црно – белог према боjи, у дослуху jе са унутрашњим и духовним више него са спољним ифизичким. Детиња сећања, приче и легенде, коjе се вековима плету над овим просторима, импресиjе ока и његови дубоки одјеци, све што се сабирало животом и таложило у души, испуњаваjући њене свесне и несвесне делове,испричао нам jе Бранко преко необичног, своjеврсног графизма, материjализуjући идеjу. Некада су то преплети косовских везова, пиротских шара, односи и сукоби непрозирног и тамног са боjама сунчаног спектра, краљевски црвеном и златном, коjе се слажу jедна поред друге, по диктату унутрашњег осећаjа, час паучинасте и меко замагљене, час оштре и дисонантне, каква су нагла пражњења енергиjе.

"Шара Софра, у центру прве слике, по речима уметника, симболише умеће разговора за трпезом, из ког се рађа договор, помаже породици (народу), jачаjу везе, добиjа се снага…. Додатно jе окружена шаром корњача, коjе имаjу значење дугог,срећног живота у благостању; завршни круг jе састављен од скоро свих пиротских шара, асоцира на наше коло или што би се модерним речником могло рећи, на "Пиротску мандалу"."

3.jpg

И како уметник са поносом истиче, "за мене jе то успех, jер сам наше традиционално, помало заборављено наслеђе приближио људима широм света, на начин да га схвате, откриjу и прихвате."

И како проток времена доноси ново ишчитавање, бићемо сведоци, да ће нас  витализам и снага цртежа и графика Бранка Jовановића и у будућим временима изненађивати и наметати нам питање, како тумачити снажну експресиjу његових радова, како осветлити раскошну гестуалност, како одредити основне атрибуте уткане у сложено и свеукупно казивање, било да jе реч о Сербони, богињи античког света, слављеноj како код Срба, тако и код Грка И Римљана, било да jе реч о симболима и грбовима , словима ћирилице или шарама и орнаментиком наших ткања и везова.

Пред вама су дела коjа на прави начин афирмишу споj "реализма " и традициjе са jедне, и симболичке апстракциjе са друге стране. Тежња ка имагинациjи уз дозу меланхолиjе, али оне коjа jе активна и jош увек тежи потпуности, коjа се нада, а не очаjава, коjа веруjе jош увек у оновремени поjам уметника и уметности, у искреност коjа jе jедино до краjа могућа када се унутрашње биће ослободи.

Сликар и графичар, Бранко Jовановић,  своjим  рођењем 1965. год у Приштини, добио jе благослов предака са тих простора, да своjом уметношћу прича, шири и отрже од заборава. Дипломирао jе и магистрирао графику на Факултету Уметности у Приштини, у класи проф. Зорана Jовановића Добротина, истакнутог педагога, светски признатог сликара И графичара. Са 7 самосталних и велики броj колективних изложби у земљи и иностранству, Бранко Jовановић спада у ред наших познатих уметника, коjи богатство своjе ликовне мисли оплемењуjу енергиjом живота  и представља значаjну поjаву у савременом сликарству.

 

 

 

 

                                                                                                              Jелена Милошевић Jовановић, сликарка

                                                                                                               

Tagovi

Komentari (0)