ИНТЕРВЈУ: Снежана Паjкић Jоловић - Сматрам да нисам дала своj максимум

Снежана Паjкић Jоловић jе бивша српска и jугословенска атлетичарка и европска првакиња.  Ва­тре­но кр­ште­ње на ве­ли­ким так­ми­че­њи­ма има­ла jе 1985. године  ка­да jе де­би­то­ва­ла на Европ­ском jу­ни­ор­ском пр­вен­ству. Го­ди­ну да­на ка­сни­jе сти­гла jе и пр­ва ме­да­ља, на  пр­вом Свет­ском jу­ни­ор­ском пр­вен­ству у Ати­ни – брон­за­на.

snezana pajkic.jpg

Ти­ме jе по­че­о низ од че­ти­ри од­лич­jа на ве­ли­ким так­ми­че­њи­ма у че­ти­ри jу­ни­ор­ске се­зо­не. На Европ­ском пр­вен­ству у Бир­мин­ге­му 1987. оки­ти­ла се зла­том. На Свет­ском у Сад­ба­ри­jу 1988. сре­бром, а уче­ство­ва­ла jе и на Европ­ском сениоском пр­вен­ству, обо­рив­ши др­жав­не jу­ни­ор­ске ре­кор­де на 1.500 и 3.000 ме­та­ра. Jу­ни­ор­ску ка­ри­jе­ру кру­ни­са­ла jе jош jед­ним европ­ским зла­том, у Ва­ра­жди­ну 1989. Сва та од­лич­jа Сне­жа­на jе осво­jи­ла на 1.500 ме­та­ра.

Па­да­ли су ре­кор­ди, ни­за­ли се jу­ни­ор­ски ус­пе­си и 1990. у пр­воj се­ни­ор­скоj го­ди­ни наj­ве­ћи иза­зов био jе шам­пи­о­нат Ста­рог кон­ти­нен­та у Спли­ту. Де­се­так да­на пред ЕП у Са­ра­jе­ву jе пр­ви пут по­сти­гла се­ни­ор­ски др­жав­ни ре­корд – 4:08,21.

  1. Шта сматрате вашим наjвећим успехом у атлетици?

-То што сам 4 године за редом осваjала медаље на jуниорским европским и светским првенствима и на краjу све то крунисала златом на сениорском европском.

  1. Да можете шта бисте данас поручили вашем млађем себи на врхунцу атлетске кариjере?

-Да сам требала да направим пресек и малу паузу после свих тих медаља и притисака, како би се организам опоравио психицки и физички, мислим да бих онда jош могла да дам српскоj атлетици, jер сматрам да нисам дала своj максимум.

  1. Савет за нову генерациjу младих атлетичара?

-Рад и само рад, преко ноћи се ништа не постиже, треба времена да би се дошло до успеха и врхунских резултата како би они били дугорочни. То jе jедини начин за успех, а услови су више него идеални у односу на 80-те и 90-те године када сам jа тренирала.

  1. Шта мислите о добиjању организациjе СП у дворани 2022?

-Мислим да jе то наjвећи успех, част и показатељ да САС одлично ради на афирмациjи атлетике свих ових година, уjедно и на промоциjи наше државе, закључила jе Снежана.

 

Tagovi

Komentari (0)