ДРУГИ ОТВОРЕНИ ПОЗИВ ЗА УМЕТНИКЕ У ОКВИРУ ПРОJЕКТА Европска лабораториjа вештачке интелигенциjе

Приjаве за уметнике коjи истражуjу нове уметничке форме уз помоћ науке отворене су до 29. октобра, а апликациjе уметника из Србиjе улазе истовремено и у селекциjу на националном нивоу

al_lab.jpg

Центар за промоциjу науке обjављуjе почетак другог отвореног позива за уметнике унутар проjекта Европска лабораториjа вештачке интелигенциjе (European ARTificial Intelligence Lab - AI Lab). У оквиру проjекта расписуjу се четири позива за уметнике (Lighthouse Residency), у сарадњи са четири научне институциjе. Научни партнер друге резиденциjе биће Futures Institute из Единбурга у Шкотскоj. Единбург jе jедан од наjвећих светских фестивалских градова и центар истраживања вештачке интелигенциjе jош од раних шездесетих година 20. века. Уметницима из целог света, чиjи се радови баве истраживањем вештачке интелигенциjе, машинског учења и роботике, оваj проjекат пружа могућност да добиjу резиденциjу у водећоj светскоj научноj институциjи и продукциjу рада у Futurelab-u Ars електронике из Линца. 

Резиденциjа jе осмишљена у оквиру новопокренутог истраживачког програма Еxпериентиал АИ, са циљем да подржи стварање уметничких дела радикално другачиjег концепта и парадигме о етици и одговорности у вези са вештачком интелигенциjом. Кроз сарадњу са уметницима, фестивалима и АИ заjедницом, оваj програм развиjа визиjе будућности креиране споjем уметности, науке и актуелних домета вештачке интелигенциjе. Тема резиденциjе jе „Преплети - праведна, морална и транспарентна вештачка интелигенциjа“ (Entanglements – fair, moral and transparent AI). Формално обjашњење теме можете погледати на страници www.efi.ed.ac.uk/activity-and-partners/experiential-ai.

СТРУКТУРА РЕЗИДЕНЦИJЕ:
Резиденциjа предвиђа боравке у Edinburgh Futures Institute-u i u Futurelab-u Ars електронике. Програм jе осмишљен како би уметници кроз сусрете са научницима, експертима за вештачку интелигенциjу, створили и развиjали нову димензиjу свог уметничког стваралаштва. Одабрани уметник/уметнички колектив добиjа 10.000 евра за хонорар и продукциjу рада, уз покривање свих других припадаjућих трошкова.

Први део: резиденциjални боравак и менторски рад у траjању од 4 до 8 недеља у првом делу 2020. године у Единбургу.
Други део: продукциони део резиденциjе у траjању од месец дана (након завршетка првог дела), у FutureLab-у Арс електронике, наjкасниjе до краjа августа 2020.
Трећи део: премиjера рада у оквиру Фестивала Арс електроника 2020. (постоjи могућност и да рад буде представљен у оквуру Edinburgh International Festival-а, 2020. или 2021. године)

Позив за уметнике из читавог света jе отворен до 29. октобра 2019. Учешће у овом проjекту jе изузетна прилика да уметници истраже нове уметничке форме уз помоћ науке, а под врхунским научним менторством.


РЕГИСТРАЦИJА 
Услов за учешће у проjекту jе регистрациjа у бази Арс електронике, уз предаjу следећих материjала:

• кратак видео-запис уметника на коме ће представити себе, своj рад, инспирациjу за учешће на проjекту и циљ резиденциjе (до 1 минута);
• нацрт могућег концепта рада коjи се може остварити кроз резиденциjу;
• нацрт плана продукциjе са трошковима и роковима;
• портфолио одабраних радова коjима уметник може наjбоље да репрезентуjе своj досадашњи рад, са биографиjом и контактима;
• попуњен упитник.

Процес регистрациjе уметника одвиjа се директно преко портала Арс електронике, на адреси: https://calls.ars.electronica.art/ailab/

НАЦИОНАЛНА СЕЛЕКЦИJА
Апликациjе уметника из Србиjе улазе истовремено и у селекциjу на националном нивоу. Реализациjа проjекта на националном нивоу подразумева ауторску награду (150.000 РСД), трошкове продукциjе рада (250.000 РСД), менторску подршку локалних експерата у домену вештачке интелигенциjе и премиjерно излагање у оквиру програма арт+сциенце за 2020.

О ПРОJЕКТУ И ПАРТНЕРИМА
Европска лабораториjа вештачке интелигенциjе (European ARTificial Intelligence Lab - AI Lab) осмишљена jе како би вештачка интелигенциjа са своjим броjним манифестациjама била критички анализирана и научно утемељена. Проjекат ће у фокусу имати питања коjа превазилазе технолошку и економску сферу како би се преиспитали културни, психолошки, филозофски и духовни аспекти коjе у себи носи. Кроз аутентичну перспективу 13 разноврсних партнера из разних делова Европе, проjекат АИ Лаб обjедињуjе визиjе, очекивања и страхове коjе повезуjемо са концептом будуће, свеобухватне вештачке интелигенциjе. Великим броjем програмских активности попут изложби, едукативних радионица, конференциjа, предавања, перформанса, концерата, рада са менторима и резиденциjа, Европска лабораториjа вештачке интелигенциjе креира jединствено окружење погодно за интердисциплинарни рад, транснационалну мобилност уметника и интеркултурну размену.

Проjекат укључуjе четири независна позива за уметнике за истраживачке боравке у престижним научним институциjама широм света, где првонаграђени аутор или ауторски тим добиjа jедномесечну резиденциjу и менторски рад с научницима. Научни партнери проjекта ће бити посебно изабрани за сваки од ових позива. Уметнички концепт се потом продукциjски реализуjе у FutureLab-у Арс електронике, пре него што буде премиjерно приказан на Фестивалу Арс електроника.

Координатор проjекта jе Арс електроника из Линца (Ars Electronica), а поред Центра за промоциjу науке из Београда, партнери су и Културни центар Оназис из Атине, ВАХ из Амстердама (Waag Society), Саjенс гелери из Даблина (Science Gallery), Хексагон из Гренобла (Hexagone Scene National Art Sciences) и Лиjе уник из Нанта (le lieu unique), Глуон из Брисела, СОУ фестивал из Тбилисиjа, Лаборал из Хихона (LABoral) и Етопиjа из Сарагосе (Etopia), галериjа Капелица из Љубљане и Калчр jард из Хелсингора (Culture Yard). 


КОНТАКТИ
Контакт особа проjекта на националном нивоу jе Петар Лаушевић: plausevic@cpn.rs.
Контакт особа за медиjе у Србиjи jе Љиљана Илић: pr@cpn.rs.

Више информациjа о проjекту можете наћи на:
https://ars.electronica.art/ailab/en/
http://eu.cpn.rs/active_projects/european-artificial-intelligence-lab/

 

-- 

Љиљана Илић

 

Tagovi

Komentari (0)