ДРАМАТУРГ ЧУВЕНОГ КОЛЕКТИВА РИМИНИ ПРОТОКОЛ ГОСТ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Имануел Шипер, драматург на великом броjу проjеката колектива Римини Протокол, биће гост Народног позоришта у Београду. Оваj колектив jе у значаjноj мери обележио савремену извођачку сцену у Европи, уводећи нове стратегиjе стварања и начине разумевања извођачке уметности.

 photo RP 1 .jpg

 

Шипер ће у уторак, 26. фебруара у 20.30 часова на сцени Раша Плаовић одржати перформативно предавање Релационе драматургиjе и инсценирана пост-демократиjа у тетралогиjи “Држава 1-4”.Током предавања публика ће моћи да се упозна са праксом колектива Римини Протокол, као и са начином рада на jедноj од њихових наjновиjих продукциjа – тетралогиjи представа “Држава 1-4” (2016-18). Оваj проjекат се фокусира на пост-демократске феномене као што су глобална обавештаjна мрежа, градилишта и лобирање, дигитализациjа демократиjе и преплитање структура глобалних компаниjа и политике. Шипер ће говорити о специфичном приступу раду у савременом позоришту, пре свега у погледу интеракциjе са публиком – свака од четири представе са веома jасном политичком темом, подразумева jединствен начин обраћања, организациjе и вођења публике кроз позоришни догађаj. 

Заинтересовани могу преузети бесплатне карте на благаjни Народног позоришта у Београду. Предавање ће бити одржано на енглеском jезику уз симултани превод.

Имануел Шипер ће наредног дана (среда, 27. фебруар) одржати радионицу “Релационе драматургиjе и стратегиjе интерактивности”намењену професионалцима из области извођачких уметности. Радионица ће се бавити различитим драматургиjама представљања jавности и могућим облицима интерактивности извођачког дела у савременом контексту.

 photo Schipper.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имануел Шипер (Imanuel Schipper) jе предавач и истраживач на неколико универзитета и уметничких академиjа у Немачкоj и Шваjцарскоj. Ради као драматург чувеног немачког извођачког колектива Rimini Protokollса коjима jе, током многих година, развио савремен приступ раду у области документарног позоришта као интервенциjе, као политичке “лабораториjе мишљења”.  Шиперов рад се позиционира између научног истраживања, предавања и уметничке праксе, полазећи од студиjа позоришта али пробиjаjући границе и залазећи у поља дизаjна, сценографиjе и кураторског рада. Предаjе студиjе перформанса и драматургиjе на департману за Уметност и друштвене промене у Хамбругу.

 

                                                                                                                                                МАРКЕТИНГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА

Tagovi

Komentari (0)