Донета Одлука о проглашењу ванредне ситуације за територију града Суботице

Градоначелник Суботице Стеван Бакић донео је Одлуку којом се проглашава ванредна ситуација за целу територију града Суботице, од 26. новембра 2020. године, због погоршања епидемиолошке ситуације услед ширења епидемије заразне болести COVID 19. Доношењем ове Одлуке до сада донете Наредбе и акти Градског штаба за ванредне ситуације везане за предузимање мера на спречавању ширења епидемије заразне болести COVID 19 остају на снази.

 13799_1.jpg

У Одлуци се наводи да се ванредна ситуација проглашава ради ефикаснијег спровођења мера заштите као и заштите живота и здравља становништва.

О спровођењу ове Одлуке стараће се Градски штаб за ванредне ситуације Града Суботице у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).

Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Севернобачког управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ванредне ситуације у Суботици, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном листу Града Суботице.  

Oдлука је донета на основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 12. Ст.1. т. 14.Статута града Суботице („Сл. лист Града Суботице “, бр.27/2019 од  10.10.2019.), а на основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације број 217-II-8/2020 од 26.11.2020. године.

Tagovi

Komentari (0)

Повезане вести