Додељене субвенције за самозапошљавање

Неповратна средства намењена за покретање сопственог посла и самозапошљавање у текућој години, у износу од 250.000 динара по кориснику, које додељују локална самоуправа и Национална служба за запошљавање (НСЗ), добило је осморо будућих предузетника са подручја општине Мали Зворник. Подршка је пружена бизнис плановима у услужном сектору и занатству, за отварање три фризерска салона, две керамичарске радње, кројачке, угоститељске радње и грађевинске фирме. 

subvencije samozaposljavanje.jpg 

За ову намену додељено је укупно 2.000.000 динара.

Половину износа обезбедила је општина Мали Зворник из локалног буџета, а другу половину Национална служба за запошљавање (НСЗ).

На овогодишњи конкурс за доделу субвенција за самозапошљавање достављено је 9 бизнис планова, од чега је 8 прихваћено, а један одбијен, због недовољно средстава предвиђених за подршку самозапошљавању.

Председник општине Зоран Јевтић рекао је да ће, због интересовања грађана за овај вид подршке, општина Мали Зворник размотрити могућност да у буџету за идућу годину увећа средства предвиђена за ову намену.

Одлуку о додели субвенција Национална служба за запошљавање (НСЗ) донела је 27. Јула текуће године, а општински Савет за запошљавање подржао је предлог НЗС за расподелу овогодишљих средстава.

Додељене субвенције, од 250.000 динара по кориснику, намењене су за куповину основних средстава за рад, а лица која су их добила дужна су да у року од 45 дана региструју делатност на име које им је пружена финансијска подршка, уз обавезу да се пријављеном делатношћу баве годину дана и након тога донаторима доставе доказ о измиреним обавезама по основу припадајућих пореза и доприноса.

Уговоре о додели субвенција корисници потписују сукцесивно, а процедура закључења уговора до сада је завршена у случају седам од укупно осам подржаних захтева.

У експозитури Националне службе за запошљавање наводе да би, уколико преостали корисник из неког разлога одустане од потписивања уговора и коришћења додељене помоћи, право на субвенцију могао да оствари корисник који је одбијен због недостатка средства.

Љиљана Ристановић

Tagovi

Komentari (0)