Дневни ред 34. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник

Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06-789
Дана, 08.05.2020. године
МАЛИ ЗВОРНИК

                    На основу члана 42. Статута општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 21/18) и члана 90. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (''Сл. лист општине Мали Зворник'', број 4/19), 

С А З И В А М

34. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 18МАЈ (ПОНЕДЕЉАК) 2020. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч.

 у Великој сали Дома културе

 

За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д :    

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНСТАТАЦИЈИ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК (материјал ће бити накнадно достављен).
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК (материјал ће бити накнадно достављен).
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ.
 4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.
 5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДРИНА'' МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.
 6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЈКП ''ДРИНА'' МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.
 7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЈКП ''ДРИНА'' МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.
 8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ  БИБЛИОТЕКЕ ''17. СЕПТЕМБАР'' МАЛИ ЗВОРНИК.
 9. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ  БИБЛИОТЕКЕ ''17. СЕПТЕМБАР'' МАЛИ ЗВОРНИК.
 10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦРВЕНОГ КРСТА МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2019. ГОДИНУ.
 11. ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ.
 12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНИМ ДЕЛАТНОСТИМА.
 13. ПРЕДЛОГ  ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈКП ''ДРИНА'' МАЛИ ЗВОРНИК.
 14. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДРИНА'' МАЛИ ЗВОРНИК О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ БРОЈ 01-224/1 ОД 17.03.2020. ГОДИНЕ.
 15. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДРИНА'' МАЛИ ЗВОРНИК О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ БРОЈ 01-301/1 ОД 06.05.2020. ГОДИНЕ.
 16. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДРИНА'' МАЛИ ЗВОРНИК О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2020. ГОДИНУ БРОЈ 01-301/2 ОД 06.05.2020. ГОДИНЕ.
 17. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.
 18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ ''17. СЕПТЕМБАР'' МАЛИ ЗВОРНИК.
 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА БИБЛИОТЕКЕ ''17. СЕПТЕМБАР'' МАЛИ ЗВОРНИК.
 20. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.
 21. РАЗНО.

Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон  471-957. 

Напомена: По уласку у Велику салу Дома културе молимо све присутне да се придржавају прописаних мера које се односе на одржавање социјалне дистанце, уз обавезно ношење заштитних маски и рукавица.

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                                                                                                             Радован Тадић, с.р.

Tagovi

Komentari (0)