Детаљно појашњење у вези са продужетком права породиљама које користе посебну негу детета, које им истиче за време ванредног стања

Закључком Владе 53-2787/2020 од 24. марта 2020. године корисницима права на накнаду зараде за време посебне неге детета и остале накнаде по основу посебне неге детета, којима право истиче 15. марта 2020. године и касније, право се продужава на основу раније донетих решења, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање. 

porodilje.jpg 

Ови корисници не подносе нове захтеве ради наставка  коришћења права, али су дужни да у складу са чланом 16. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом, надлежној служби дечије заштите пријаве сваку промену у радноправном статусу која је од утицаја на исплату накнаде зараде. 

Корисници права дужни су да пријаве и повратак на рад (рад на свом радном месту или од куће) уколико су се одлучили да не користе одсуство са рада због посебне неге детета. Обавезу пријављивања наведене чињенице има и послодавац корисника. 

Напомињемо, да је пријава наведених чињеница од изузетног значаја имајући у виду да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, исплату накнада зараде врши на основу решења, директно на текуће рачуне корисника, а пореза и доприноса на одговарајуће уплатне рачуне.

Tagovi

Komentari (0)