ЦПН: ПРИМЕНА МИСАОНИХ ЕКСПЕРИМЕНАТА У НАСТАВИ

СЕМИНАРИ ЗА УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА „ПРИМЕНА МИСАОНИХ ЕКСПЕРИМЕНАТА У НАСТАВИ“ ОД ОВЕ ЈЕСЕНИ У ЦПН-у

У наредном периоду, Центар за промоцију науке организује низ стручниx семинарa за усавршавање наставника o применимисаоних експеримената у настави, a први међу њима одржава се у суботу, 22. септембра, у просторијама Научног клуба Београд

 

Misaoni eksperimenti.jpg 

Почетак нове школске године прави је тренутак да се новим идејама и наставним методама иновира и олакша рад наставника. Управо из тог разлога, Центар за промоцију науке овогодишњу понуду програма обогатиo je занимљивим и другачијим семинаром за стручно усавршавање под називом Примена мисаоних експеримената у настави.

Првисеминар Примена мисаоних експеримената у настави (http://cpn.rs/misaonieksperimenti/) биће одржан у суботу,22. септембра, у термину од 9 до 17 часова, у просторијама Научног клуба Београд, у Краља Петра 46.

Kако аутори овог програма за обуку наставника истичу, „мисаони експерименти своју примењивост налазе у свим наставним предметима, у готово свим начинима извођења наставе, могу да буду део сваког метода преношења и стицања знања, незаобилазни су у процесу учвршћивања и ретенције знања и пружају неограничен простор за иновацију у сферама наставе, образовања и васпитања.

Аутори и реализатори семинара су др Машан Богдановски са Филозофског факултета Универзитета у Београду и Иван Умељић, руководилац Сектора за издаваштво и медијску продукцију у Центру за промоцију науке.

Стручни семинар за усавршавање наставника „Примена мисаоних експеримената у настави“ заведен је у каталогуЗавода за унапређење образовања и васпитања под каталошким бројем 554 и акредитован је за школску 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. годину. Компетенција коју предложени програм развија је К2 (Компетенције за поучавање и учење).

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи јесте унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области).

Детаљније информације о семинару можете пронаћи на посебној интернет страници: http://cpn.rs/misaonieksperimenti/

Tagovi

Komentari (0)