18. октобар - Европски дан борбе против трговине људима

Глобални феномен трговине људима је облик модерног ропства и представља злоупотребу људских бића и повреду њихових основнох људских права у циљу стицања материјалне користи.

18.oktobar-200x347.jpg 

Европска комисија 2007. године прогласила је 18. октобар за Европски дан борбе против трговине људима.

Под слоганом „Ближе је него што мислиш“ Црвени крст Рума ће реализовати информативне пунктове у средњим школама у Руми у циљу подизање свести младих, као посебно угрожене циљне групе, о проблему и последицама трговине људима.

Tagovi

Komentari (0)