Омогућена електронска предаја документације за остваривање права трудница и породиља

Документацију, потребну за остваривање накнаде зараде за време трајања породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, породиље могу да доставе електронским путем, током трајања ванредног стања у Републици Србији.
 
trudnice_0.jpg 
 
Попуњен формулар захтева, са осталом пратећом документацијом потребно је скенирати и послати на е-маил адресу zakazivanje@malizvornik.rs за општину Мали Зворник.
 
Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресе службе дечије заштите, Општинска управа општине Мали Зворник, Краља Петра Првог 38, 15318 Мали Зворник.
 
Захтев за накнаду зараде могуће је скинути на следећем линку.

Tagovi

Komentari (0)