Огласи - закуп пословног простора и грађевинског земљишта

Општина Рума даје у закуп на одређено време од пет година, путем јавног надметања, пословни простор у Руми.

oglasi.jpg

Оглас о јавном надметању је отворен од 21.08.2019. године до 06.09.2019. године, а пријаве за учешће на јавном надметању са свим прилозима достављају се Јавном комуналном предузећу "Паркинг и инфраструктура "Рума  на писарницу предузећа и поштом.

Оглас

Грађевинско земљиште јавне намене даје се у закуп на одређено време, путем јавног надметања, у сврху постављања привремених монтажних објеката - киоска и гаража у Руми.

Оглас о јавном надметању је отворен од 21.08.2019. године до 20.09.2019. године, а пријаве за учешће на јавном надметању са свим прилозима достављају се Јавном комуналном предузећу "Паркинг и инфраструктура "Рума  на писарницу предузећа и поштом.

Оглас

За све потребне информације и увид у документацију заинтересовани се могу обратити Јавном комуналном предузећу "Паркинг и инфраструктура " Рума, Главна 111 или на телефон број 478077.

Tagovi

Komentari (0)