Огласи - закуп грађевинског земљишта

Грађевинско земљиште јавне намене даје се у закуп на одређено време путем јавног надметања у сврху постављања привремених монтажних објеката у Руми. Оглас траје од 2.8.2019. године до 2.9.2019. године

 

oglasi.jpg 

Сва ближа обавештења и информације могу се добити у правној служби Јавног комуналног предузећа "Паркинг и инфраструктура "Рума , Улица Главна 111 и на тел. 478077.

Tagovi

Komentari (0)