Оглас - закуп грађевинског земљишта

Грађевинско земљиште јавне намене даје се у закуп на одређено време путем јавног надметања у сврху постављања привремених монтажних објеката у Руми на период од пет година. Оглас траје од 4.10.2019. године до 4.11.2019. године

 oglasi.jpg

Сва ближа обавештења и информације могу се добити у правној служби Јавног комуналног предузећа "Паркинг и инфраструктура "Рума , Улица Главна 111 и на тел. 478077.

Tagovi

Komentari (0)