Оглас за продају меркантилног кукуруза рода 2019. године

На основу члана 62. став 5., 6., и 7. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник, РС'', број 62/2006, 65/2008-др. закон, 41/2009,112/2015, 80/2017 и 95/2018) члана 3. став 1. Одлуке о скидања усева са пољопривредног земљишта у државној својини које је предмет коришћења без правног основа на територији општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 12/2016),

 opstina-indjija-1.png

Председник општине доноси:

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ СКИДАЊА УСЕВА НА ПАРЦЕЛАМА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СУ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА ОБРАДИЛА НН ЛИЦА и расписује ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОДА 2019. ГОДИНЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

 

Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за продају усева меркантилног кукуруза рода 2019. године, засејаног на  парцелама у државној својини које су без правног основа обрадила НН лица, утврђених Записником о инспекцијском надзору републичког пољопривредног инспектора број 320-13-7754/2019-04 од 03.10.2019. године. 

 

Цео текст потписаног и овереног огласа можете погледати ОВДЕ.

 

Прилог: ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Tagovi

Komentari (0)